Úvod

 
 
 

 
 
 
 
”Prvoradou povinnosťou vzdelávania je roznietiť život, no zároveň mu dovoliť slobodne sa rozvíjať.„
Maria Montessori
 
 
Úvod

 

Sme medzinárodná materská škola, v ktorej sa hovorí po anglicky a v ktorej nadobudne každé dieťa plnohodnotnú a autentickú skúsenosť s metódou Montessori. Naše bohaté vzdelávacie prostredie podnecuje tvorivosť, pestuje lásku k učeniu, podporuje úctu a pomáha individuálnym tempom rastu a rozvoju detí.
 

The Children's House ponúka celý rad Montessori meteriálov najvyššej kvality s cielom podporiť rozvoj každého dieťaťa vo všetkých vývojových oblastiach.
 

Rodinám, ktoré majú záujem o čiastočnú alebo úplnú starostlivosť o deti vo veku 2 a pol až 6+ rokov, ponúkame flexibilný rozvrh. Sme otvorení od pondelka do piatka v čase od 7.30 do 17.00 hod.
 

The Children´s House zamestnáva ľudí, na ktorých je hrdý a ktorí majú jeho podporu. Pri prijímaní zamestnancov je rozhodujúcim faktorom ich láska k deťom. Ďalej oceňujeme tvorivých a cieľavedomých jedincov, ktorí dokážu viesť dieťa procesom učenia. Všetci zamestnanci boli starostlivo vybratí a vyznačujú sa týmito hodnotami.