Poplatky

 
 
 
 
 
 
 

Poplatky

Dom detí ponúka tradičné vzdelávanie na základe pedagogiky Montessori deťom vo veku 2 a pol až 6+ rokov. Prihlášky prijímame počas celého školského roka. Pred podaním prihlášky odporúčame absolvovať pozorovanie triedy a pohovor s riaditeľkou.

Registračné poplatky a školné

Celodenný program (CP)

Pondelok – piatok
7.30 – 17.00

Odporúča sa deťom vo veku 3 až 6+ rokov.

 

695,- €

Mesačné školné – podrobnosti o splatnosti nájdete v návrhu zmluvy

Poldenný program (PP)

Pondelok – piatok
7.30 – 12.30.

Odporúča sa deťom vo veku 2 a pol až 3 roky.

 

 

545,-€

Mesačné školné – podrobnosti o splatnosti nájdete v návrhu zmluvy

Deti sa môžu pred odchodom naobedovať. Je potrebné vyzdvihnúť ich najneskôr o 13.00 hod.

Registračný poplatok

Splatný pri zápise na aktuálny školský rok.

(Pokiaľ ide o ďalšie školské roky, preddavok školného na nasledujúci školský rok je splatný v máji.)

695,-€ FDP

alebo

545,-€ HDP

Rezervačný poplatok sa započíta so školným za starostlivosť za mesiac jún v danom školskom roku.

Súrodenci

- 2. dieťa

- 3. a každé ďalšie dieťa

 

-10%

-15%

Zľavy sa uplatňujú v poradí podľa veku.

Strava

Raňajky/desiata, obed, olovrant

 

5€ na deň

Splatnosť – podrobnosti nájdete v návrhu zmluvy

Poplatok za výlety

 

Vo výške nákladov

Doprava a vstupné

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Starostlivosť o deti

The Children´s House je otvorený denne od pondelka do piatka v čase od 7.30 do 17.00 hod.

Desiata, obed, olovrant

V The Children´s House sa každý deň podáva desiata, obed a olovrant. Obedy zabezpečuje zariadenie s osvedčením od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktoré spĺňa najprísnejšie normy v oblasti hygieny a zdravia. Podrobné informácie o strave vám poskytne vedúci kancelárie.