Vedúci pedagóg

 
 
 
 
 
”Prvoradou povinnosťou vzdelávania je roznietiť život, no zároveň mu dovoliť slobodne sa rozvíjať.„
Maria Montessori
 
 
 
 

Zoznámte sa s vedúcim pedagógom

”Priemerný učiteľ hovorí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Schopný učiteľ predvádza. Vynikajúci učiteľ inšpiruje.„ William Arthur Ward

Veronika Mechelaere Orvos, zakladateľka a riaditeľka The Children´s House, získala právnický diplom na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1995. Potom sa presťahovala do Londýna, kde študovala anglický jazyk v kurze pre jazykovo spôsobilých a v hlavnom meste Británie strávila viac než tri roky. Po návrate na Slovensko sa venovala právnickej kariére ako advokátka. S metódou Montessori sa zoznámila v čase, keď hľadala vhodné predškolské zariadenie pre svoje deti. Podarilo sa jej absolvovať školenie Montessori v Londýne v centre Montessori Center International (MCI), ktoré je právoplatným nástupcom centra Montessori St. Nicholas Center založeného s podporou samotnej Marie Montessori. Učiteľskú prax absolvovala Veronika v The Children´s House – Medzinárodnej Materskej Škole Montessori vo Viedni – a techniky výučby zhromažďovala počas návštev a pozorovaní programov predškolských zariadení v rôznych Europských štátov.

Po profesionálnej stránke neustále aktualizuje svoje znalosti svojou pravidelnou účasťou na medzinárodných workshopoch a konferenciách organizovaných svetovo uznávanými združeniami, ako sú Montessori Europe (ME), Montessori St. Nicholas Centre či Association Montessori International (AMI).

Veronika, matka mladých dvojičiek, má hlboký vzťah k deťom a prechováva sympatie k učiteľom a rodičom, ktorí sa im snažia zabezpečiť inšpiratívne výchovné prostredie.