Filozofia

 
 
 
 
 
 
 

Filozofia

”Vzdelávanie sa je prirodzený proces vykonávaný ľudským jedincom a neosvojuje sa počúvaním slov, ale získavaním skúseností vo svojom okolí.„ Maria Montessori

Deti sa najlepšie učia vtedy, keď pracujú vlastným tempom, keď používajú praktické materiály, s ktorými môžu samy manipulovať a keď im okolie umožňuje hýbať sa a objavovať samých seba. Deti v tomto veku zažívajú veľký prechod od závislosti k postoju „nechaj ma to robiť samého“. Maria Montessori verila, že „žiadnu ľudskú bytosť nevzdeláva iný človek“. Zastávala názor, že cieľom vzdelávania v útlom detstve je rozvíjať prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa. Skutočne vzdelaný človek je ten, kto sa vzdeláva aj po hodinách a rokoch strávených v triede, lebo je motivovaný zvnútra, a to prirodzenou zvedavosťou a láskou k poznaniu.