Poslanie

 
 
 
 
 
 
 

Poslanie

”Skúškou správneho vzdelávacieho prístupu je to, či je dieťa šťastné.„ Maria Montessori

V The Children´s House sa zaväzujeme vážiť si a rešpektovať pravú filozofiu Montessori. Veríme, že potenciál dieťaťa sa neviaže len na akademické poznatky. Schopnosť konať na základe skutočnej voľby, starostlivosť o iných a o okolité prostredie, praktická práca a veľká miera sústredenosti, ktorá sa dosahuje vtedy, keď je práca ctená a neprerušovaná, odhaľujú vyváženú ľudskú bytosť nielen po akademickej stránke, ale aj po emocionálnej a duchovnej. Naším cieľom je, aby všetkým deťom hlboko záležalo na iných ľuďoch a na svete a aby sa všetci snažili objaviť jedinečný a osobitný spôsob prispievania.