Osvedčené metódy

 
 
 
 
 
 
 

Osvedčené metódy

The Children´s House ponúka rodinám autentický program Montessori, ktorý zahŕňa osvedčené metódy, ako sú:

  • vekovo zmiešané a heterogénne skupiny
  • 2,5 až 3 hodiny neprerušovanej práce denne
  • 5-dňový program každý týždeň
  • postupný prechod od konkrétnych pojmov k abstraktným
  • dôraz na lekcie láskavého a zdvorilého správania sa
  • prioritou je vytvorenie príležitostí na sústredenie sa

Snažíme sa neustále zlepšovať naše prostredie častými návštevami konferencií a školení, ako aj pravidelnou výmenou skúseností medzi pedagógmi.