Osvedčenia/členstvo

 
 
 
 
 
 
 

Osvedčenia/členstvo

The Children´s House je členom združenia Montessori Europe Association, ktoré sídli v Nemecku.

Všetky triedy aj vonkajšie priestory The Children´s House sú starostlivo navrhnuté tak, aby podporovali vývinové potreby dieťaťa, spĺňajú aj najprísnejšie normy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy, Inšpektorátom práce Bratislava, Hasičským a záchranným útvarom hl. mesta Bratislavy a Stavebným úradom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.